Lister og kontakter

Søndre Aker Sp

Søndre Aker Sp er ett av fem lokallag som til sammen utgjør Oslo Senterparti. I tillegg fungerer Oslo Senterkvinner og Senterungdommen i Oslo som egne lag.

Vårt lag, Søndre Aker Senterparti, dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Ved siste kommunevalg hadde vi lister i alle bydelene i vårt område.

Styret i Søndre Aker Sp:

Ingvar Botnen, leder, tel. 970 75 674, epost fritekst@online.no

Kristin Brenna, nestleder, tel. 951 71 583, epost vampbea@gmail.com

May Andrea Helland, styremedlem, tel. 482 82 674, epost hellandreamay@hotmail.com

Tom-Erik Rognerud, styremedlem, tel. 934 29 810, epost rognerudtom@gmail.com

Qaman Musse, varamedlem

Svein Sundsbø, varamedlem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *