Kandidater fra Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø i 2017

Nedenfor ser du Oslo Sps stortingsliste i 2017. De kandidatene som kommer fra de sørlige bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø er uthevet.

1. Aisha Naz Bhatti 1981 Bydel Søndre Nordstrand

2. Syver Zachariassen 1988 Eidsvoll kommune

3. Margaret Eide Hillestad 1961 Bydel Ullern

4. Kjell Dahle 1952 Bydel St. Hanshaugen

5. Vemund Wik 1996 Ringsaker kommune

6. Ane Cecilie Westerberg 1981 Bydel Nordre Aker

7. Bjørg Sandkjær 1972 Bydel Grünerløkka

8. Johannes Rindal 1984 Seljord kommune

9. Daniel Stephanek 1974 Bydel Østensjø

10. John Andre Storebø 1987 Bydel St. Hanshaugen

11. Karoline Opsal Marøy 1988 Bydel Grünerløkka

12. Ole Andre Karlson 1979 Bydel Alna 

13. Aleksander Breiby Herseth 1996 Bydel Sagene

14. Ingrid Ailin Strømme 1976 Bydel Grünerløkka

15. Qaman Kalif Musse 1981 Bydel Søndre Nordstrand

16. Inger Karin Hjellbakk Arntzen 1988 Bydel Nordre Aker

17. Kurtish Iljazi 1985 Bydel Østensjø

18. Aksel Torsnes Mehlum 1976 Bydel Grorud 

19. Sigrid Lien Sagabråten 1996 Nes kommune

20. Ingvar Botnen 1950 Bydel Østensjø

21. Beate Homlong 1965 Bydel Vestre Aker

22. Tone Kristin Brenna 1976 Bydel Søndre Nordstrand

23. Morten Lund 1945 Bydel Søndre Nordstrand

24. Morten Georg Edvardsen 1982 Bydel Grünerløkka

25. Unn Aarrestad 1938 Bydel Søndre Nordstrand

Hva vil Senterpartiet i Søndre Nordstrand?

Senterpartiet har lange tradisjoner i norsk politikk, og vår erfaring med alt fra lokalpolitikk til å sitte i regjering er det få andre partier som kan matche. Nå ønsker vi å gjøre en forskjell også for deg og ditt lokalsamfunn her i Oslo.

De tre L’ene

Tre verdier er sentrale for oss i Sp:

Likhet

Langsiktighet

Lokaldemokrati.

Likhet

Vi i Sp ønsker små forskjeller mellom folk.

Etter vårt syn skal det være små økonomiske forskjeller mellom folk, de skal være like for loven, ha lik tilgang til helsetjenester, og alle enkeltmennesker og folkegrupper skal være like vel ansett i samfunnet.

Her i bydel Søndre Nordstrand betyr dette at Sp vil

 • Støtte grasrotinitiativer som skaper sosiale nettverk på tvers av folkegrupper, aldersforskjeller, religioner og språk.
 • Vi ser på sosiale møteplasser som et viktig bidrag til en levende bydel. Bydelen har 36 000 innbyggere, men mangler utendørs paviljong til arrangementer. Handlesentre skal ikke bare være sterile fora for masseproduserte varer, men også ha krav på seg om å være steder der lokale og kortreiste produkter kan finne kunder.
 • Frivillighet må gis plass der folk ferdes.

Langsiktighet

Vi i Sp ønsker å gi samfunnet og miljøet vårt videre til våre etterkommere i minst like god stand som da vi selv overtok det.

Det betyr at vi vil ta vare på naturen rundt oss, utvikle gode boområder med allsidige tilbud til dem som bor der, sørge for at maten vi og våre barn spiser er sunn, ta vare på verdifulle tradisjoner og kultur. I det hele tatt, sørge for at samfunnet der vi bor er slik at våre barn ønsker å fortsette å bo her når de blir voksne.

Her i bydel Søndre Nordstrand betyr dette at Sp vil

 • Støtte tiltak for et barnesikkert miljø, med trafikkreduserende tiltak som fartsdumper, trafikklys, trygge lekeplasser osv., for eksempel ved Prinsdal skole.
 • Rekommunalisere privatiserte barnehager.
 • Støtte opprettelse av nasjonalpark i Østmarka
 • Ingen utbygging på Gjersrud/Stensrud uten at det finnes et kollektivt reisetilbud der først.

Lokalpolitikk

Vi i Sp ønsker at politiske beslutninger skal tas av dem de angår, eller så nær dem som mulig.

Sp er den sterkeste kritikeren i norsk politikk av alt fra EØS og TISA/TTIP til den sterke trangen til å skape stadig større kommuner, sykehus, politidistrikter og så videre som nå er gjengs politikk.

Vi er også motstandere av at jernbanen, barnehagene, eldrehjemmene og så videre privatiseres bort fra de folkevalgtes styring. Det viser seg at jo mindre avstand det er mellom de folkevalgte og velgerne deres, jo mer tilfredse blir folk med de tjenestene som leveres, og jo høyere blir valgdeltakelsen.

Her i bydel Søndre Nordstrand betyr dette at Sp vil

 • Jobbe for at folk skal ha det de trenger der de bor – barnehager, eldresentre, skoler, butikker, næringsliv. Det skal være mulig å slippe å bruke unødvendig tid på reising til og fra arbeidsplasser, eller for å komme til kulturtilbud sentralt i byen.
 • Støtte folkelige aksjoner som Mortensrud Manifest, vær stolt festival på Holmlia, Bjørndal sommerfestival.
 • Sørge for god politisk kontroll med kvaliteten på eldresentrene, sikre de eldre god, næringsrik mat, og arbeide for godt miljø på sentrene gjennom at de ansatte rekrutteres lokalt.
 • Vi ønsker større vektlegging av praktiske fag, og lokale muligheter for skoletrøtte.

Informasjon fra oss i Søndre Aker Sp

På denne bloggen legger vi informasjon om programmer og aktiviteter som Sp har i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

Disse tre bydelene er dekket av ett av Oslo Sps fem lokallag, nemlig Søndre Aker Sp.

(Noen ganger skriver vi, for enkelhets skyld, bare Østensjø Sp, for at det skal bli klart at det er Sp i Østensjø bydel som det er tale om. Men det er Søndre Aker Sp som er lokallaget i alle tre bydelene.)