Senter for bylandbruk og Manglerud kirke

Daniel Stephanek, som også arbeider politisk sammen med Søndre Aker Sp, er ildsjelen bak organisasjonen Senter for bylandbruk. Senteret samarbeider med Manglerud kirke om å vise bylandbrukets muligheter, og dette er omtalt i en artikkel i Vårt land 10.07.2016. Det var også en omtale av senteret og dets virksomhet i et innslag på NRK Østlandsendingen 11.08.2016.

Senteret leverer mat til et seniorsenter i nærheten og til kirkens egne tilstellinger. Det har publikumsåpent på kirken hver søndag fram til omtrent midten av august fra kl.13.30-16.00. Sesongen rundes av den 25 september med “Smak på Østensjø”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *