Informasjon fra oss i Søndre Aker Sp

På denne bloggen legger vi informasjon om programmer og aktiviteter som Sp har i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

Disse tre bydelene er dekket av ett av Oslo Sps fem lokallag, nemlig Søndre Aker Sp.

(Noen ganger skriver vi, for enkelhets skyld, bare Østensjø Sp, for at det skal bli klart at det er Sp i Østensjø bydel som det er tale om. Men det er Søndre Aker Sp som er lokallaget i alle tre bydelene.)

One thought on “Informasjon fra oss i Søndre Aker Sp”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *